Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Νέων Υλικών

 

Δρ. Κωνσταντίνος Ανθυμίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολογίας

Προϊστάμενος του Τομέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Νέα Υλικά

e-mail: kanth@teiser.gr