Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Οργάνωσης – Διοίκησης και Ανάπτυξης μέσω Διαδικτύου

Η θέση του προϊσταμένου χηρεύει.