Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης

 

Δρ. Αθανάσιος Αθανάσαινας

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προϊστάμενος του Τομέα Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση

τηλ: 23210 49261

e-mail: athans@teiser.gr