Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

 

  1. ΕΡΓΟ που εκτέλεσε ο Τομέας Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών με τίτλο: «Αποτύπωση οικοπέδου Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. σε κλίμακα 1:100 με συνδυασμένη χρήση GPS και κλασσικής τοπογραφίας»



  1. ΕΡΓΟ που εκτέλεσε ο Τομέας Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου θεραπευτικής ιππασίας στο Ν. Σκοπό Σερρών»



  1. ΕΡΓΟ που εκτέλεσε ο Τομέας Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών με τίτλο: «Ερευνητική πρόταση καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στο Δήμο Σερρών»



  1. ΕΡΓΟ που εκτέλεσε ο Τομέας Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών με τίτλο: «Κατασκευή χαρτών κλίμακας από 1:5000 έως 1:250000»

Δρ. Αναστάσιος Παπατσώρης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προϊστάμενος του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

τηλ: 23210 49157

e-mail: adp@teiser.gr