Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών

 

Δρ. Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Προϊστάμενος του Τομέα Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών.

τηλ: 23210 49161

e-mail: conpap@teiser.gr