Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Έρευνα γενικού ενδιαφέροντος ή συνδυασμών

 

Ερευνητής – Εκπρόσωπος

Δρ Αναστάσιος Μπαλουκτσής

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

τηλ: 23210

 E-mail: tassosb@teiser.gr