Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Δραστηριότητες

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς ζυγοστάθμιση  ατράκτων έδρασης πτερωτής μονάδων κατάθλιψης αέρα και απαγωγής καυσαερίων ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Τομέας: «Σχεδιασμού και κατασκευής Μηχανολογικών συστημάτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κωνσταντίνος Δαυΐδ

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάλυση μηχανικής αντοχής με υπολογισμό τάσεων παραμορφώσεων πλαισίου υδραυλικού ανελκυστήρα»

Τομέας: «Σχεδιασμού και κατασκευής Μηχανολογικών συστημάτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κωνσταντίνος Δαυΐδ

Συνεργαζόμενοι Φορείς: εταιρεία Doppler του Πολυκάστρου του Κιλκίς

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας»

Τομέας: «Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Παπατσώρης

Συνεργαζόμενοι Φορείς: δικηγορικό γραφείο των Σερρών

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργία μηχανισμού για τον εντοπισμό των μεταβιβαστών νοσημάτων ανθρώπων και ζώων»

Τομέας: «Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών