Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Διευθυντής : Δρ Πασχάλης Κ. Γκότσης

καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας

τηλ: 23210 49203

e-mail: pkgotsis@teiser.gr

 

Δρ. Κωνσταντίνος Δαυΐδ

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας

Προϊστάμενος του Τομέα Σχεδιασμού και Κατασκευής Μηχανολογικών Συστημάτων

τηλ: 23210 49120

e-mail: david@teiser.gr

 

Γραμματεία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας

Μαρία Ιακώβου

Τηλ: 23210 49119

e-mail: kte@teiser.gr