Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36 ΦΕΚ 30 / 6-2-2004 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Λειτουργεί από το 2005 με τη συλλογική δραστηριοποίηση των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως σχηματίστηκε κατόπιν επιλογής από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Σερρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Σερρών.

Τα μέλη έχουν επιλεγεί ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κρίση του Συμβουλίου του ΤΕΙ (το οποίο είναι το αντίστοιχο του Πρυτανικού Συμβουλίου), με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, που είναι μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Εδρεύει στο κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙ Σερρών, το οποίο φιλοξενεί το ΚΤΕ, στο Ισόγειο και στο Γραφείο 8 της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, στο τηλέφωνο: 23210/49119 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kte@teiser.gr.

 Νομοθεσία