Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

     Στόχοι της ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών είναι κυρίως: