Με πρωτοβουλία των μελών του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ, το οποίο ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με συνέπεια σε πρόσκληση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και με τη βοήθεια των διοικητικών οργάνων του ΤΕΙ, των Σχολών και των Τμημάτων, ιδρύθηκε και λειτουργεί το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας  (ΚΤΕ) Σερρών.

Το ΚΤΕ αποτελεί ακόμη μια απάντηση στις προκλήσεις για Επιστημονική και Τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής των Σερρών και απευθύνεται σε όλους αυτούς που επιδεικνύουν ανάλογο ενδιαφέρον, δηλαδή: